Hållbar framtid med Cisco

Vi på Simplify har Ciscos certifiering Environmental Sustainability Specialization! Med detta får vi ytterligare möjligheter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp.

Rubrik

Intro

På Simplify är vi som organisation certifierade enligt Ciscos Environmental Sustainability Specialization och vi har flertalet medarbetare som är utbildade och certifierade inom samma program. Vår specialisering ger oss möjlighet att tillsammans med vår största partner vidareutbilda oss och fortsätta inspireras och arbeta mot mer energieffektiva lösningar och hållbara teknologier, optimera våra resurser och minska avfall genom återvinning och återanvändning samt ökad användning av förnybara energikällor i drift. Genom vår specialisering får kunderna tillgång till de senaste teknologierna och lösningarna inom Hybrid Work som i sin tur minskar våra kunders klimatavtryck.

Cisco Takeback and Reuse