Publiceringsdatum: 2023-05-29

Årets upplaga av "Arbetspusslet" - lästips till helgen!

Hur ser svenska kontorsarbetare på hybrid- och kontorsarbete? Hur har vi påverkats ett år in i det normala? Och hur ser vi på framtiden?

På Simplify följer vi såklart noga utvecklingen av framtidens kontor och inte minst rapporter kring vad morgondagens arbetskraft efterfrågar. Trendrapporten ”ARBETSPUSSLET 2023” tror vi kan bjuda på en del insikt, råd och tips på hur vi tillsammans kan forma och skapa rätt förutsättningar för framtidens arbetsplats!

Möjligheten till arbete på distans har som regel blivit norm även efter pandemin. Hybridarbetet har gått från att vara något som många trodde var en fluga till något av en hygienfaktor. En artikel som BreakIT släppte i veckan visar att över 65 % av de tillfrågade i deras enkät har hybridmöten varje dag men att väldigt få anser att de har rätt teknik för att genomföra dessa möten på ett optimalt sätt. Det är en utmaning i kontexten av att över 50% säger sig överväga att tacka nej till ett jobb som inte motsvarar arbetstagarens krav på flexibilitet och arbetsmiljö!

Arbetspusslet är en undersökningen genomförd av Novus på uppdrag av ISS Facility Services. Totalt har 1 050 svenska kontorsarbetare med möjlighet till hemarbete, i åldrarna 18–79 år deltagit i undersökningen.

Undersökningen kommer med en del viktiga insikter för att parera mixen av människor, mötesplatser och kontor. Rapporten handlar om att se arbetstagaren som en hel människa med många dimensioner som måste beaktas för att lyckas skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats i framtiden.

  • Sex av tio arbetar hemifrån varje vecka, men det betyder knappast att kontorets tid är förbi, för åtta av tio menar att det är viktigt med ett fysiskt kontor.

  • Majoriteten tror att hybrid-arbete kommer fortsätta att öka.

  • Rapporten tydliggör att det är viktigt att förstå mixen av medarbetare då olika grupper av medarbetare har olika behov, preferenser och förutsättningar för kontors och -hybridarbete. Olika personas har olika uppfattningar om alltifrån sin syn på fördelarna med hemmakontoret och arbete på företagskontoret till hur dessa båda miljöer påverkar bland annat relationen till kollegor, motivation, humör och välbefinnande. Vem arbetar hos er och vem vill ni attrahera framöver? Skapa en arbetsplats för dem!

  • De företag som kan erbjuda kontorsmiljöer och arbetssätt som tillfredsställer olika gruppers behov och preferenser har sannolikt bäst möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare och navigera i det hybrida arbetssättet.

  • Majoriteten av de som arbetar hemifrån uppger att stressnivån när de arbetar hemifrån är lägre samtidigt som de anser sig vara mer effektiva och presterar bättre.

  • 45 % uppger att relationen till kollegorna påverkas till det sämre av att jobba hemifrån och hela 84% anser att social interaktion på arbetet är mycket eller ganska viktigt.

  • 52% av svenskarna säger att digitala lösningar som underlättar är viktigast i framtidens arbetsliv.

Flexibilitet kommer att vara en fortsatt trend på arbetsmarknaden. Digitaliseringen skapar en ökad efterfrågan på flexibla lösningar och snabb anpassning. Samarbete och teamwork kommer att betonas mer, även över geografiska gränser. För att framtidssäkra behöver kontoret och arbetssättet anpassas inte bara efter de egna preferenserna, utan för de som skall ta över. Generationsskiftet innebär att en lösning som fungerar idag, sannolikt inte kommer att fungera imorgon. Lägger vi dessutom på dimensionen kön och personliga preferenser, blir pusslet än mer komplext.

Vårt sätt att arbeta har förändrats men tyvärr inte kontorsmiljön i lika hög utsträckning. De flesta arbetsplatser har skapat möjligheter för digitala eller fysiska möten. Utvecklingen av det hybrida kontoret har fortfarande en lång väg kvar. Företag kommer behöva investera mer i teknologi och användarutbildning i hur man leder och deltar hybrida möten för att vara konkurrenskraftiga och skapa effektiva arbetssätt.

På Simplify upplever vi att efterfrågan på videokonferensteknik som på ett bättre sätt stöttar hybrida möten fortsätter att öka. Var inte rädd för att ställa frågor och utforska dina alternativ på djupet innan du dyker in i din nya videostrategi. Vi diskuterar gärna olika alternativ och skräddarsyr en lösning som passar för just er!

Kontakta oss här för att boka möte med oss!