Publiceringsdatum: 2022-06-29

Bli mer hållbar med Simplify och Cisco

Att gå från affärsresor till videomöten är ett bra steg att snabbt minska de egna utsläppen. Men det finns mer att göra.

Vi på Simplify har fått Ciscos certifiering Environmental Sustainability Specialization! Nu ser vi fram emot att bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp.

Cisco har i över 15 år arbetat mot en mer hållbar framtid. Inte minst genom att möjliggöra och uppmuntra hybridarbete, men också genom att minska de egna utsläppen, minska avfallet och att hela tiden skapa mer energieffektiva produkter.

Hösten 2021 gick Cisco ut med att man ska nå de sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Detta inkluderar produktanvändning, drift och leveranskedjor.
Cisco har även åtagit sig att nå nettonollutsläpp för alla globala Scope 1- och Scope 2-utsläpp* senast 2025.
De kommer även att fastställa andra kortsiktiga utsläppsminskningsmål för de största utsläppskällorna inom Scope 3*

* Scope 1 utsläpp är direkta växthusutsläpp som verksamheten har kontroll över, t.ex. förbränning av kol, bensin och olja från egna maskiner, fordon eller fabriker.
Scope 2 utsläpp är indirekta utsläpp som t.ex. elförbrukning, fjärrvärme eller fjärrkyla.
Scope 3 utsläpp som sker utanför verksamhetens gränser som t.ex. anställdas pendlande och företagsresor, men även produktion av utrustning och användning av sålda produkter.

Vad innebär detta för Simplifys kunder?

Att ersätta resor med videomöten är ett effektivt sätt att minska sin klimatpåverkan – men det finns mycket mer att göra. Tack vare vår certifiering har våra kunder möjlighet att ta del av Ciscos Takeback- och Reuseprogram. Med detta menas att man kommer kunna skicka tillbaka använd hårdvara, oavsett tillverkare, på ett enkelt och smidigt sätt utan kostnad. Ciscos ingenjörer går igenom utrustningen – och hela 99,9 procent av alla komponenter kan därefter återanvändas eller återvinnas.

Vill du veta mer om vår certifiering eller höra mer om vårt erbjudande? Kontakta oss här.