Publiceringsdatum: 2022-04-01

Så många (eller snarare: så få) vill gå tillbaka till kontoret – Del 2/3

Företagen behöva stödja tre fysiska kontor som deras anställa kan utgå ifrån vid utförandet av arbetet.

I den första delen av vår serieläsning belyste vi att allt fler arbetsplatser börjat följa den hybrida arbetsmodellen. Till följd av detta kommer företagen behöva stödja tre fysiska kontor som deras anställa kan utgå ifrån vid utförandet av arbetet; företagskontoret, hemmakontoret och remotekontoret. Med remotekontoret ser man till arbetsytor som t.ex. hotellrummet, ett café etc..


Enligt NTT Ltd. Intelligent Workplace Report, arbetade cirka 30 procent av de anställda på distans innan pandemin. Under pandemin fram tills idag har siffran stigit till 50 procent som arbetar på distans åtminstone några dagar i veckan. Statistiken pekar inte på att det kommer att bli en massåterkomst till kontoret då anställda vant sig vid att kunna arbeta hybrid och att denna arbetsmodell är viktig för att kunna erbjuda flexibiliteten anställda vill ha för att stanna på en arbetsplats.

Enligt en Ciscostudie där de undersökt hur många som vill arbeta på distans har de identifierat att trenden ser relativt lik ut för de olika världsdelarna. I diagrammen nedan ser vi att innan pandemin bröt ut var det fler som ville utgå från företagskontoret majoriteten av veckodagarna. Efter pandemin blev det tvärt om, nu vill de anställa utgå från hemmakontoret/remotekontoret majoriteten av veckodagarna.

I en annan Ciscostudie, som styrker detta, har de sett till Ciscos anställda. I den studien har de identifierat att före pandemin arbetade ca 63 procent av deras globala anställda på företagskontoret minst tre dagar i veckan. Efter pandemin har siffran sjunkit till 19 procent.

Dessa studier tyder på att inställningen sett till hur man vill arbeta har skiftat markant på bara några år. Detta kan ses som en utmaning men även, som vi nämnde i vårt tidigare inlägg, en konkurrensfördel med många uppsidor.

En av de stora utmaningarna med den hybrida arbetsmodellen är att säkerställa att hemmakontoret och remotekontoret förblir sömlösa och har samma trådlösa nätverkskvalitet och säkerhetsaspekter som på företagskontoret. Nätverksförmåga och drifttid är av största vikt. Anställda med hemroutrar bör ha tillgång till en mobil backup för att säkerställa att kritiskt arbete förblir oavbrutet.
En annan utmaning för IT-administratörerna är att det ställts nya krav på deras avdelning. Detta för att kunna stödja användarna, enheterna och olika miljöer. Utmaningarna för dem har främst varit att få framgång med felsökningar. Andra utmaningar som lyfts fram med den hybrida arbetsmodellen är förmågan att bibehålla god dynamik i sitt team och förmågan för chefer att på ett bra sätt lyckas leda och motivera de anställda på distans.

Genom att adressera dessa utmaningar och arbeta proaktivt och se den hybrida arbetsmodellen som en fördel och arbeta för det istället för emot det kan man dra nytta av konkurrensfördelarna och driva ett framgångsrikt bolag.

Den 14/4 lanserar vi den sista delen av vår serieläsning. Där kommer vi med förslag på tillvägagångssätt för hur man kan arbeta proaktivt för att lyckas med den hybrida arbetsmodellen. Missa inte det!