Publiceringsdatum: 2024-07-02

Simplify Summit: Tillsammans sätter vi hållbara mål för framtiden

På Simplify genomför vi årligen workshops i hållbarhet för att skapa en känsla av angelägenhet, engagera våra medarbetare, testa våra kunskaper och sätta gemensamma mål för vårt hållbarhetsarbete.

Fredagen som gick var en viktig dag för oss på Simplify när vi samlades för vår årliga Simplify Summit. Dagen började med en filmvisning följt av en quiz för att både öka medarbetarnas kunskaper och skapa engagemang. Denna viktiga händelse innehöll även vår workshop och fortbildning i hållbarhetsarbete, en central del av vår CSR-policy (Corporate Social Responsibility).

Under workshopen fokuserade vi på att tillsammans sätta mål som omfattar alla delar av vår CSR-policy. Vi diskuterade vilka välgörenhetsinitiativ vi vill premiera och hur vi kan bidra till samhället på ett meningsfullt sätt. Genom att noggrant välja ut de initiativ vi stödjer, kan vi göra en större inverkan och vara säkra på att våra bidrag verkligen gör skillnad.

Att sätta konkreta mål för vår verksamhet var en annan viktig punkt på agendan. Genom att identifiera vilka dialoger och kontaktpersoner vi behöver nå ut till hos våra kunder, kan vi stärka våra relationer och säkerställa att vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vårt nätverk. Vi är nyfikna och engagerade i att ställa frågor till våra partners, kunder och leverantörer för att både lära oss och utveckla vårt arbete. Denna öppenhet för dialog hjälper oss att ständigt förbättra och anpassa våra hållbarhetsmål.

En särskild del av diskussionen handlade om hur vi bättre kan stötta unga i deras resa mot en karriär och ekonomisk stabilitet. Vi ser det som vårt ansvar att bidra till framtida generationers möjligheter, inte bara genom utbildning utan även genom att vara mentorer och förebilder.

Vi pratade också om de små saker vi kan göra i vår vardag som har en stor inverkan på miljön. Det kan vara allt från att minska användningen av engångsartiklar till att främja återvinning, återtag av hårdvara och såklart hållbara transporter. Varje liten handling räknas, och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Hållbarhet är en central del av Simplifys vision och värderingar. Dessa utbildningstillfällen är avgörande för att vi ska fortsätta driva vårt arbete framåt och nå våra hållbarhetsmål. Tack till alla som deltog och bidrog till en givande och minnesvärd dag. Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplatser!