Så mycket kan Sverige spara på resfria möten

Visst kan det vara kul att ses fysiskt. Men är det värt uppemot 150 miljarder kronor om året – och ska det få ske på bekostnad av miljön? Det är några av frågorna Sverige behöver fundera över inför framtiden.

Tänk om du kunde sänka dina kostnader drastiskt, samtidigt som du fick en extra veckas semester och dessutom bidrog till att rädda klimatet.

Det kanske låter som en utopi – men i praktiken är det en verklighet som är mycket närmare än du tror.

Ny undersökning

Vår partner Cisco gjorde nyligen en stor undersökning tillsammans med Norstat, där man intervjuade 1 000 chefer och anställda i Norden för att kartlägga mötesvanor, förändringar och inställningar till resfria möten.

Undersökningen visar många intressanta siffror – och kanske ännu fler riktigt skrämmande. Visste du till exempel att 5 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp uppstår när vi reser till och från möten – och att dessa resor i snitt kostar 22 000 kronor per år och anställd?

Fram till i dag har svenskarna lagt uppemot 40 miljoner timmar om året på att resa till och från möten. De direkta kostnaderna för resor, boenden, måltider och traktamenten i samband med möten uppgår till runt 100 miljarder kronor om året – och utöver det beräknas 50 miljarder försvinna i de ej produktiva timmarna av arbetstid som uppstår av att vara på resande fot.

Miljarder att spara

Allt fler ser vinster i resfria möten, och ju snabbare omställningen kan ske – desto tydligare kommer resultaten att bli. Det räcker också med att vi får till en liten förändring för att skillnaden ska bli enorm.

Enligt Ciscos beräkningar skulle en ökning av andelen resfria möten med 15–30 procent resultera i att Sverige sparade mellan 20 och 40 miljarder kronor– vilket motsvarar en fjärdedel av all bolagsskatt som betalas i Sverige. Utsläppen av koldioxid skulle dessutom minska med 550 000 ton, motsvarande 200 000 tur- och returresor till Thailand.

För den enskilde individen kommer resfria möten med stora möjligheter. Anställda som har möjlighet att delta i möten på distans upplever minskad stress, större flexibilitet och känner att de har mer tid över för familjen, och enligt Ciscos rapport skulle arbete hemifrån en dag i veckan i genomsnitt frigöra pendlingstid motsvarande en semestervecka per år för medelsvensken.

Resfritt i praktiken

Inom flera olika områden gör digitaliseringen stora framsteg, där resfria möten kan revolutionera hela branscher. Digitala lösningar inom sjukvården har potential att ge både bättre och snabbare vård, och de långsiktiga samhällsekonomiska vinsterna beräknas inom fem år att uppgå till 20 miljarder kronor årligen.

Även inom rättsväsendet drivs utvecklingen framåt av digitalisering. I dag är samtliga 650 förhandlingssalar i Sverige försedda med modern videoteknik, vilket innebär att vittnesmål kan göras på distans. Det här ökar rättssäkerheten då det leder till färre inställda rättegångar och bättre vittnesskydd, men har också stora ekonomiska och miljömässiga vinster då människor inte alltid behöver resa fysiskt till rättssalen.

Hela undersökningen hittar du här.

Vill du komma igång med videomöten och digitaliseringen av din arbetsplats? Kontakta oss då här.

Läs mer i samma artikelserie: ”Resfria möten- mer än bara en trend”

Vill du komma i kontakt med oss eller boka ett videomöte?

Välj tjänsteområde och fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.