Publiceringsdatum: 2024-05-29

AI driver förändring: Så påverkar tekniken framtidens arbetsplats

På Simplify ser vi stor potential i att AI kan effektivisera och förbättra våra processer – inte ersätta dem. Genom att arbeta smartare kan vi göra mer i stället för mindre!

Förra veckan besökte delar av vårt team på Simplify Handelshögskolan i Göteborg för att lyssna på ett seminarie signerat Sven-Olof Bodenfors med temat "Artificiell Intelligens och marknadsföring”.

Seminariet bjöd på presentationer från företag i vitt skilda branscher, med olika fokusområden och olika inställningar till AI från start. Fokus för dagen låg på hur de integrerat och använt AI som en del av sina arbetsprocesser, vilket resultat det fått och slutligen hur det efter en tids reflektion förändrat deras arbete framöver.
I paneldiskussionen diskuteras inte bara möjligheterna utan också de utmaningar AI kan föranleda. AI har utvecklats till något mycket mer än en trend och samtalsämne – det påverkar nu alla aspekter av organisationer. Ta del av hela seminariet här.

På Simplify ser vi stor potential i att AI kan effektivisera och förbättra våra processer – inte ersätta dem. Genom att arbeta smartare kan vi göra mer i stället för mindre!

AI är redan en integrerad del i de digitala möten vi håller och kommer fortsätta vara en betydande del i alla våra affärsområden. Inom exempelvis Smart Office använder vi AI för att justera och optimera energiresurser. Inom våra lösningar för utskriftshantering hjälper AI oss genom förutsägande underhåll, scanning och processhantering av dokument, optimering av utskrifter etc. Dessutom fungerar AI som en ryggrad i våra videosystem där den inte bara förbättrar tekniken, hjälper med transkribering och undertexter utan även fungerar som en assistent i dina möten

Vi kommer fortsätta vara nyfikna och utbilda oss i hur vi bättre kan integrera AI i framtidens arbetsplats och hålla oss i framkant kring arbetssätt och teknik.

Är du också nyfiken på hur du med smart teknik kan använda AI för att förbättra dina möten och få en smartare arbetsplats? 💡 Hör av dig till oss så pratar vi mer!