Publiceringsdatum: 2022-03-18

Hybrid arbetsplats, hybrid workplace & hybrid workspace – vad är skillnaden? – Del 1/3

Begreppet ”Hybrid arbetsplats” är något man för ett par år sedan inte talade om i samma utsträckning som idag

Begreppet ”Hybrid arbetsplats” är något man för ett par år sedan inte talade om i samma utsträckning som idag. Idag är det ett koncept som blivit applicerbart på många kontor. För många anställda har det till och med blivit en förutsättning och lite av en hygienfaktor att kunna arbeta hybrid.

I denna serieläsning kommer vi att gräva djupare in i vad som kännetecknar en hybrid arbetsplats, skillnaden mellan de engelska begreppen ”hybrid workplace” och ”hybrid workspace” samt varför många arbetsplatser anammat detta.
De engelska begreppen hybrid workplace och hybrid workspace blandas ofta ihop, men de betyder två helt olika saker.

Hybrid workplace översätts till hybrid arbetsplats på svenska. En hybrid arbetsplats är en arbetsplats som utformar arbetsupplevelsen runt och för den anställde, var de än befinner sig. Det gör att de anställda kan arbeta på kontoret, utanför kontoret och möjligheten att flytta mellan kontor och andra platser. En hybrid arbetsmodell stödjer en blandning av anställda som utgår från kontoret och distans beroende på den anställdes behov.

Hybrid workspace översätts till hybrid arbetsyta på svenska. Här ser man till arbetsytan den anställde utgår ifrån vid utförandet av arbetet. Det kan tillexempel vara det fysiska kontoret på arbetet, hemmakontoret, middagsbordet, ett café etc. För att lyckas med en bra hybrid arbetsyta bör man säkerställa att man har goda tekniska förutsättningar som stöder säkert samarbete och kommunikation.

Företag som anammat och lyckats med det hybrida arbetssättet tillhandahåller en flexibilitet åt sina anställda där de ofta får arbeta med ”frihet under eget ansvar”. Graden av hybridarbete beror på organisationens riktlinjer, den anställdes arbete, roll och arbetsansvar.
Allt fler kontor har anammat det hybrida arbetssättet, detta är en övergång som pågått under många år. Det går inte att förneka att pandemin påskyndat denna övergång då anställda blev tvungna att arbeta hemifrån. De stora bakomliggande faktorerna till att det blivit möjligt att genomföra denna övergång är de stora framsteg som gjorts inom teknik och moln tjänster.

Nya affärsmodeller, arbetsprocesser och investeringar som gjorts sedan början av pandemin har gjort det svårare för företag att överväga att återgå till det som tidigare var ”det normala”. Många företag väljer att anamma den hybrida arbetsplatsstrategin med en målsättning att ha det som en konkurrensfördel.
En annan motivering till varför företag valt att anamma den hybrida arbetsmodellen är för att behålla topptalanger inom bolaget. En global arbetskraftsundersökning sponsrad av Cisco visar att 64 procent anser att en hybrid arbetsinställning påverkar deras ståndpunkt i vare sig om de ska stanna eller lämna arbetet. Om företag skulle välja att inte stödja en hybrid arbetsmodell kan en konsekvens av detta alltså bli att företaget förlorar viktiga talanger.

Vill du veta mer om det hybrida arbetsättet? Missa inte del 2/3 av vår serieläsning som publiceras 1 april!