Publiceringsdatum: 2022-04-13

Strategier för att lyckas med den hybrida arbetsmodellen – Del 3/3

Här är en checklista med sex viktiga punkter som er strategi för hybridarbete bör innehålla.

Den hybrida arbetsmodellen är en modell som är anpassad för de anställda där de får friheten och flexibiliteten att välja att arbeta hur och var som helst. Detta har fört med sig många uppsidor, men även utmaningar som vi adresserat i våra tidigare inlägg.
I detta inlägg lyfter vi fram 6 strategier Cisco lyft fram som man bör ha med i sin beräkning för att lyckas med den hybrida arbetsmodellen.

1. Skapa en hybrid arbetskultur
En del företag har upplevt skiftet till hybridarbete som ett orosmoment. Många har varit oroliga över att mista företagskulturen och att de anställda ska tappa motivation. Med detta sagt är det viktigt att bygga upp en stark kultur baserad på flexibilitet, empati och inkludering, där man strålar samman företagskontoret med det virtuella.
Webex belyser tre åtaganden man bör se till vid införande av en hybrid arbetskultur;

  • Erbjud valmöjligheten att kunna arbeta flexibelt

  • Led dina anställda med empati

  • Se till att alla känner sig inkluderade

2. Driv ett uppkopplat distansarbete
Det är viktigt att inkludera alla, även när de sitter uppkopplade på annan plats. Anställda behöver naturliga interaktioner, som man får när man träffas fysiskt, ansikte mot ansikte. För att göra detta möjligt, måste hemmakontoret måste bli en förlängning av företagskontoret.

I en studie skapad av Ciscos belyser de att 97% av de tillfrågade menar att teknologin och företagets strategier kan hjälpa att minimera risken för utbrändhet. Med detta har man sett till teknologi som kan hjälpa med; Intelligenta påminnelser som påminner om när man ska ta en paus, företagets sanktioner om mötesfria dagar och rekommendationer om hur man kan optimera arbetsschemat.

3. Arbeta inkluderande genom att samarbeta över video
Video är ett effektivt verktyg för att bryta ner fysiska barriärer mellan avdelningar som arbetar tillsammans på distans. Videomöten skapar utrymme för ansiktsuttryck och kroppsspråk som gör möten mer effektiva i jämförelse med telefonmöten.

4. Få de anställa tillbaka till företagskontoret, på ett tryggt sätt
Företagskontoret är en central plats där de anställa samarbetar och arbetar tillsammans fysiskt. Social distansering, ordentlig städning och begränsning av antal personer i konferensrum kommer bli faktorer man bör se över för att kunna förverkliga återkomsten på ett tryggt sätt.

5. Säkra och hantera hybridarbetet
Då anställda kan arbeta från valfri arbetsyta har hotbilden för cyberattacker ökat. För att hantera detta bör man säkerställa att företaget har en lösning som skyddar användar-information. Modern molninfrastruktur erbjuder friktionsfri administration och realtidsinsikter för att ge den bästa användarupplevelsen, oavsett var de anställda befinner sig.

6. Framtidssäkra ditt företag
Uppsidorna med den hybrida arbetsmodellen har lett till att fler bolag anammat denna. Flexibilitet på arbetsplatsen kommer spela en större roll i framtiden. För att lyckas med detta är det bra att börja se över utmaningarna man bemött i tidigt skede, förstå dessa och hitta rätt verktyg för att bemästra dem.
Cisco har listat punkter på kritiska områden man bör ha med i beräkningen för att framtidssäkra bolaget:

  • Säkerställa att tekniken de anställda använder ger en god upplevelse var de än befinner sig.

  • Förmågorna som krävs för att implementera den hybrida arbetsmodellen.

  • Huruvida man kan använda och hantera enheter på distans.

  • Om din leverantör investerar i AI för att ta bort distraktioner för att säkerställa friktionsfritt samarbete som i sin tur leder till ökad produktivitet.

  • På vilka sätt kommunikationsplattformen tillför värde bortom videomöten.

Läs mer i denna artikelserie här